Polityka prywatności Sklepu BejbiStory www.bejbistory.pl („Sklep”) Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Monika Lewandowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Monika Lewandowska sklep bejbistory, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5562587556, nr REGON 526325806, ul. Władysława Wągla 3, 86-300 Grudziądz. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: bejbistory.sklep@gmail.com. TWOJE UPRAWNIENIA Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). A także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO); jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie – cz. 1
W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
obowiązek prawny, związany z rachunkowością, umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
   
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie – cz. 2
W jakim celu?
dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
jeśli nie wyrazisz swojej opinii – przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię – do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
   
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem
    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
  1. Założenie konta w Sklepie
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia
   
  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
   
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
  1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
   
  1. Subskrypcja newslettera
W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
   
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług
   
  1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. PLIKI COOKIES Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: zapamiętywania Twojej sesji Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox Chrome Safari Internet Explorer / Microsoft Edge Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 5 lat od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
PRZEKAZANIE DANYCH DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
hostingodawca nie ma miejsca podmiot zapewniający nam wsparcie każde działanie w związku ze Sklepem techniczne/IT nie ma miejsca operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z podmiot zapewniający usługi ustawieniami zezwalającymi na marketingowe nie ma miejsca prowadzenie działań marketingowych
przebywanie na stronie Sklepu z podmiot umożliwiający działania ustawieniami zezwalającymi na analityczne na stronie nie ma miejsca prowadzenie działań analitycznych
   
dostawca płatności nie ma miejsca dostawca standardowego złożenie zamówienia w Sklepie oprogramowania biurowego (w tym nie ma miejsca skrzynki poczty elektronicznej) podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie podmiot zapewniający wysyłkę zgody na przesyłanie wiadomości newslettera lub wiadomości nie ma miejsca marketingowych marketingowych
skorzystanie z komunikatora podmiot dostarczający komunikator dostępny w Sklepie nie ma miejsca dostępnego w Sklepie
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze portale społecznościowe nie ma miejsca Sklepem przez portale społecznościowe
podmioty umożliwiające umieszczanie wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z opinii o Sklepie lub produktach i ich nie ma miejsca naszych usług lub produktów porównywanie
dostawca standardowego nawiązanie z nami kontaktu (np. oprogramowania biurowego (w tym nie ma miejsca zadanie pytania) skrzynki poczty elektronicznej)
    A ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.