Polityka prywatności - Bejbistory.pl

Polityka prywatności

Sklepu BejbiStory

www.bejbistory.pl

(„sklep”)

DROGI UŻYTKOWNIKU!
Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep. informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem rodo, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
MICHAŁ LEWANDOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ LEWANDOWSKI, wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP 8762227841, nr REGON 341207524, ul. władysława wągla 3, 86-300 grudziądz.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: [email protected]

TWOJE UPRAWNIENIA

przysługuje ci prawo żądania:

  • dostępu do twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych:
    • z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Below you will find detailed information on the processing of your data depending on your actions.

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy